Privacy Verklaring

Geldig vanaf 25/05/2018

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door YOGA VIAPURA, eenmanszaak op naam van Ellen Van Renterghem , Kerkstraat 7, 2260 Westerlo.

Als gegevensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom heeft deze privacyverklaring als doel u te informeren over welke gegevens wij gebruiken en met welk doel, hoe lang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Indien nodig kunnen wij u bijkomende informatie verschaffen wanneer u een aanvraag doet voor een specifieke dienst.

Welke gegevens gebruiken wij & met welk doel?

Als Yogaschool willen we je graag op de hoogte houden van onze activiteiten , workshops, lessenaanbod, wijzigingen in het uurrooster en vakantie periodes.

Jouw Mailadres : wordt gebruikt voor nieuwsbrieven – nieuwe workshops en events – algemene info betreft de werking van de yogaschool – u te helpen – vragen te beantwoorden.
Jouw Telefoonnummer : wordt uitzonderlijk gebruikt wanneer er last minute een wijziging gebeurd in het uurrooster en we dienen je hiervoor asap te verwittigen.
Jouw geboortedatum : wordt gebruikt voor het versturen van een verjaardagmail met ene gratis les en wordt gebruikt om het geven van eventuele kortingen voor studenten.
Jouw adres : wordt gebruikt wanneer we een overzicht willen krijgen van de geografische verspreiding van onze leerlingen.

Samengevat gebruiken wij jouw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren. Ze worden verwerkt met als doel het doen slagen van een bruisende yogaschool en een optimale dienstverlening.

Met wie delen wij gegevens?

Wij zullen deze bedrijfsgegevens of persoonsgegevens niet delen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk de toestemming werd gegeven.

Hoe lang houden wij gegevens bij?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang Yogaschool YOGA VIAPURA bestaat of tot u de vraag stelt om deze te wissen uit het klantenbestand en niet meer te gebruiken.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:
• Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw gegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke gegevens.
• Rectificatie: als u meent dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze gegevens worden aangepast. Hebt u een eigen online account dan kan uw steeds zelf uw gegevens wijzigen eb aanpassen.
• Wissing: u kan de wissing van uw gegevens vragen.
• Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen.
• Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
• Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
• Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

U kan u rechten uitoefenen door contact op te nemen met Ellen Van Renterghem , ellen@viapura.be , 0489 517 222.

Zijn er klachten? Dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

YOGA VIAPURA
KERKSTRAAT 7 , 2260 WESTERLO
ELLEN VAN RENTERGHEM – YOGA / COACHING / HARTCOHERENTIE
www.viapura.be – ellen@viapura.be – 0489 517 222

Vergeet onze nieuwsbrief niet!

SCHRIJF JE HIER IN

Zin in een les?

LESSENROOSTER